Rozpendkowski Marian

Z.P.B. "TARAS"

72-400 Kamień Pomorski

ul. Wolińska 50

tel./fax +48 91 38 20 448

e-mail: taras-kamien@o2.pl